Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

poniedziałek, 10 października 2005

KRZYK
Że rozpacz, smutek, żal i łzy.
Pustka wśród książek, w pyle wspomnień.
A tutaj pałacowe gry,
Że będę tęsknić nieprzytomnie ?

Że takie mi zadałaś czary
Gdzieś z dna jeziora szurpilskiego,
Że wstaję w nocy szukam wiary
W poświacie nieba czerwonego.

Że mi polarna zorza świeci
Gdy Ojców zmarłych czczę ubrania.
Żeśmy u kresu życia dzieci
Bo czas upłynął bez kochania.

Że słów mi brak, że płyną łzy,

Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook