Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

czwartek, 23 marca 2006

PASJA


Tak, mam wrażenie z krzyż niosę.
Krzyż dziwnie lekki, nad pojęcie.
Niebo z mych powiek zmywa rosę.
Gdy trwam - w uporze, w tańcu, w święcie.

Tak, już złamali mi kolana.
Nie zegnę ich, to nad me siły.
Duma i godność nieskalana.
Nikomu z tym nie będę miły.

Tak, zęby gubię, dziąsła ściskam.
Tak, to jest Pasja - oczywista !

Wielkanoc 2006COXCIE, Michiel van
The Torture of St George
1580s
Panel
Saint Rombout Cathedral, Mechelen

Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook