Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

poniedziałek, 24 grudnia 2007

Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook