Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

środa, 13 maja 2009

Wirtuoz fletu




Jadwidze Kotnowskiej

Dostałem meila, studia odbyłem
Cóż na to pocznę, że wciąga flet.
On wszak w karaty stroi dziewczynę,
I mnie pochłonął – za kilka zet

Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook