Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

sobota, 6 lutego 2010

Les jeux sont faits ou La Dentellière


Annie W...


Nie z tego znaku, może nie w tym czasie.
Czy w Swedenborga Kolumnach zgubieni..
Niedoszli kochankowie na Parnasie
Cierpią. Gdyż nie dostrzegli się - na Ziemi.

Pośród wyborów, marzeń, obowiązków,
Kości rzucali jak uczniowie Sartre’ a.
Rodzinnych kazań i społecznych związków,
Bez Koronczarki miłość nic nie warta …


Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook