Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

piątek, 14 grudnia 2012

Modlitwa Ojczysta
Ojcze mój, gdzieśkolwiek jest
Wierzę, że w niebie
Módl się za sierotami

Wyznawaj
We wrzącym kotle erotyki
Pamiętaj o Złym,
który wszystko zniszczył
On nigdy nie będzie zbawiony

Nie wybaczaj
Pisarzom

co podszywają się pod ciebie

Módl się po polsku
I nie czekaj tłumaczeń

Ojczyzno moja.
Bezgraniczna
od morza do morza

Zmów litanię !
Bez  litości

dla zdrajców
Szpicli, klakierów.

Wskaż drzwi kapłanom

- skoro  podszywają się pod Ciebie.

Przysięgaj na honor
I nie szczędź odznaczeń

Moja wiaro dziecinna
Przepędź aktorów z kościoła

Odmawiaj pacierz ojczysty.
Odmawiających współpracy.

Wygnaj wszystkich proroków.
I tych, którzy podszywają się pod ciebie


Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook