Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

czwartek, 20 lutego 2014

A.S.Puszkin "Rocznica bitwy pod Borodino" (fragment) - 1831

А.С. Пушкин «Бородинская годовщина» (1831)

Признав мятежные права,
От нас отколется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Uznając bunt, za prawa postać
Litwa by miała bez nas zostać?
Kijów nasz, złotogłowy stary,
Ten praszczur ruskich dawnych grodów,
Dołączy do butnej Warszawy
Świątyni wszystkich swoich grobów?

A.S.Puszkin "Rocznica bitwy pod Borodino" (fragment) - 1831
Przeł. Andrzej Tadeusz Kijowski

Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook