Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

O mnie

Moje zdjęcie

Autorska jak klepsydra nota ? 
I jeszcze rok chcą urodzenia !? 
Że w Roku Konia Rak się miota, 
Pojąłem wychodząc z podziemia.

Kobiety ?  - Miałem. Cztery żony !
A książek - dwakroć ... z doktoratem,
A nawet córki - uniesiony,
Aż dwie spłodziłem,z wolnym światem.

Byłem krytykiem i adiunktem.
Sejmikowałem też z radnymi,
Radio istotnym brzmiało punktem,
Piracką współtworzyłem TV.

Wywiad z Herbertem w Tygodniku.
Z Prezydentami na Ekranie ! 
Teatrów sprosiłem bez liku.
I też dwie: z "Tekstualiów" Panie.

Może więc coś tam jestem warty:
ATK - rocznik pięćdziesiąty czwarty.

czwartek, 20 lutego 2014

A.S.Puszkin "Rocznica bitwy pod Borodino" (fragment) - 1831

А.С. Пушкин «Бородинская годовщина» (1831)

Признав мятежные права,
От нас отколется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Uznając bunt, za prawa postać
Litwa by miała bez nas zostać?
Kijów nasz, złotogłowy stary,
Ten praszczur ruskich dawnych grodów,
Dołączy do butnej Warszawy
Świątyni wszystkich swoich grobów?

A.S.Puszkin "Rocznica bitwy pod Borodino" (fragment) - 1831
Przeł. Andrzej Tadeusz Kijowski

Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook