Andrzeja Tadeusza Kijowskiego - wiersze nowe

"Separacja". Sms-y poetyckie. Nakładem autora. Warszawa 2005

środa, 8 kwietnia 2015

Prawie wszyscy


Prawie umarłem
Prawie sam
Prawie to jednak 
Nie do końca

Prawych prawd szukam
W prawo gnam
O prawach prawię
Pragnę słońca

Całkiem
W całości
Całkowicie
Bezprawne życie

Lista moich blogów

Andrzej Kijowski's Fan Box

Andrzej Kijowski on Facebook